Bootstrap Slider

Kontrola bezpečnosti práce

Jednoduché nahadzovanie dát

Výstupy a štatistiky

 • Kontrola bezpečného správania
 • Bezpečnosť práce
 • Monitoring havarijných situácii
 • Nastaviteľné pozorovacie zóny
 • Manažment pozorovateľov
 • Bezpečnosť od A po Z

 • Prístup pre jednotlivých pozorovateľov
 • Vypĺňanie kontrolných hárkov
 • História jednotlivých úkonov
 • Manažovanie dát a dokumentov
 • Kontrola kvality
 • Zálohovanie dát

 • Výstupy za jednotlivé zóny
 • Tabuľky s celkovým prehľadom
 • Prehľad incidentov
 • Kontrola pozorovaní
 • Štatistiky a prehľady